E-Catalog > อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ > ที่ล้างตลับกรองงานฝุ่น RM WASHING

PAGE VIEW : 11,031

Product Information :

Name :
ที่ล้างตลับกรองงานฝุ่น RM WASHING
Category :
  1. ความปลอดภัย และสุขภาพ
Sub - Category :
  1. อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ
Brand :
SHIGEMATSU
Model :
RM WASHING
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :

- ใช้ล้างตลับกรองประเภทกันฝุ่น

- มีความรวดเร็วในการล้าง

- สามารถถอดทำความสะอาดตัวอุปกรณ์ได้ง่าย

- ใช้ต่อกับก๊อก 13 มม.

Product Detail :


Related Product :

ตลับกรองป้องกันฝุ่น ฟูมโลหะ และ งานเชื่อม U2W
Brand : SHIGEMATSU
Model : U2W
Last Update : 27/03/2557 15:10 Preview : 11,591

-ไส้กรองป้องกันฝุ่นละออง - ชนิดมี Carbon

-ประสิทธิภาพการกรอง 96 เปอร์เซ็นต์

-ป้องกัน ฝุ่นละออง, ละอองน้ำมัน, ละอองจากทราย, หิน , แก๊ส, โอโซน กลิ่นเหม็น และงานเชื่อม หรือ ฟูมโลหะ

-ไส้กรองอายุการใช้งานยาวนานขึ้น เพราะสามารถล้างน้ำได้
ตลับกรองป้องกันฝุ่น ฟูมโลหะ และ งานเชื่อม P2W
Brand : SHIGEMATSU
Model : P2W
Last Update : 27/03/2557 15:12 Preview : 11,038

-ไส้กรองกันฝุ่นละออง - ชนิดมี Carbon

-ประสิทธิภาพการกรอง 96 %

-ป้องกัน ฝุ่นละออง, ละอองน้ำมัน, ละอองจากทราย,หิน , แก๊ส, โอโซน กลิ่นเหม็น และงานเชื่อม

-ไส้กรองอายุการใช้งานยาวนานขึ้น เพราะสามารถล้างน้ำได้

Other Product In Group "อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ (24)"