E-Catalog > อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ > แผ่นรองในหมวกเซฟตี้ ป้องกันเชื้อแบคทีเรีย

PAGE VIEW : 15,124

Product Information :

Name :
แผ่นรองในหมวกเซฟตี้ ป้องกันเชื้อแบคทีเรีย
Category :
  1. ความปลอดภัย และสุขภาพ
Sub - Category :
  1. อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ
Brand :
SSEDA
Model :
SSEDA Nano Pad
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์

Product Detail :

แผ่นรองในหมวกเซฟตี้ ป้องกันเชื้อแบคทีเรีย
- ผลิตจากเส้นใยทักทอด้วยเทคโนโลยี Nano ป้องกันกลิ่นอับและเชื้อแบคทีเรีย
- สามารถพกพาไว้กรณีเข้าไปตรวจสอบคุณภาพบริษัทลูกค้าและต้องใช้กับหมวกเซฟตี้ที่ทางลูกค้าจัดเตรียมไว้ เพื่อความมั่นใจในความสะอาดอีกระดับOther Product In Group "อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ (10)"