News

ข่าวบริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2557
ประมวลภาพงาน Thailand Industrial Fair & Food Pack 2014 ซี่งงานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ก.พ -2 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ได้ผลตอบรับเป็นอันดีจากลูกค้าและแขกผู้มีเกียรติที่เข้ามาเยี่ยมชมในงาน ไม่ว่าจะเป็นที่ บูธแสดงสินค้า กิจกรรมบนเวที รวมถึงการจัดสัมมนา ในหัวข้อ "การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อความปลอดภัย"
07/05/2557 16:16
ข่าวบริษัท เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556
ทางบริษัทฯได้ส่งบุคคลากรของบริษัทเข้าฝึกอบรม จป.หัวหน้างาน ของสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
07/05/2557 16:11
ข่าวบริษัท เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
ประมวลภาพกิจกรรม งาน Roadshow ร่วมกับ Thailand Business ณ พัฒนา กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัด ชลบุรี (PATTANA GOLF CLUB & RESORT)
07/05/2557 16:05
ประกาศเตือนสินค้าลอกเลียนแบบ
เนื่องจากทางบริษัทฯได้รับแจ้งเรื่องถุงมือ Poly Flex ปลอมมีจำหน่ายตามท้องตลาดเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทฯ จึงขออนุญาตใช้ช่องทางนี้ฝากประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
05/04/2555 10:19